versusModernite nesnel bilgiye, bilginin görkemine, sürekli ilerlemeye, soyut insan haklarına, insan türünün mükemmelleştirilebileceğine, tarihin iyimserliğine ve hakikatin değerliliğine inanır. Postmodernism ise bütünlükleri, evrensel değerleri, büyük tarihsel anlatıları, insan varoluşu için bulunabilecek sağlam dayanak noktalarını ve nesnel bilginin olanaklılığını reddeden çağdaş düşünce hareketidir. Özetle Postmodernism hakikate, bütünlüğe ve ilerlemeye şüpheyle yaklaşır. Çoğulculuğu, devamsızlığı, heterojenliği savunur.

Yorumlar

Popüler Yayınlar